ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

 • ទំនាក់ទំនង ០៤ ទំនាក់ទំនង ០១

  ហាំងចូវ

  លេខ 768 ផ្លូវ Jiang Hong, Binjiang,

  Hangzhou ប្រទេសចិន

 • ទំនាក់ទំនង ០៥ ទំនាក់ទំនង០២

  សិនជិន

  502, អគារ A, អាគារ Bairuida, Banxuegang Avenue, Bantian, ស្រុក Longgang,

  ទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន

 • ទំនាក់ទំនង០៦ ទំនាក់ទំនង ០៣

  អឺរ៉ុប

  Hoofddorp ប្រទេសហូឡង់